A PALOTA TERMEI
A Nagyterem

1913-ban szerelték fel a Jägerndorf-i Rieger testvérek által épített orgonát, amilyen kevés létezik Európában. Ludwig Schmidthauer, aki több alkalommal is koncertezett ebbe a teremben, ezt írta: „Milyen pompás lenne, ha a holnapi hangversenyemre kölcsönadhatnák nekem a marosvásárhelyi orgonát, mert sajnos mi nem rendelkezünk ahhoz hasonlóval”. Az 1964-es felújításkor a helyek számát megnövelték, a színpadot pedig megnagyobbították. A nagyterem színpadán hírneves művészek koncerteztek, köztük Pablo Casals, Jan Kubelik, George Enescu, David Ojsztrah, Bartók Béla. A marosvásárhelyi Zenekonzervatórium és George Enescu között speciális kapcsolat létezett. Enescu ugyanis folyamatosan támogatta a vásárhelyi művészközösség arra irányuló törekvéseit, hogy az eredetileg csak zeneiskolaként működő intézményből Konzervatórium legyen és azt megfelelően felszereljék. A zene nagymestere nem kevesebb mint hét hangversenyt adott elő itt, a vásárhelyiek pedig azzal fejezték ki hódolatukat, hogy a Kultúrpalota előtti utcát róla nevezték el. A monumentális és méltóságteljes terem kitölti az épület három emeletnyi magasságát. A földszinti falak lambériája embermagasságig faragott, lakkozott tölgy. A páholyok falait selyem borítja, a második és harmadik emeleten pedig karzatok épültek.

1950-1989 között a hangversenyterem sokféle felhasználást kapott: a Filharmónia, a városbeli vállalatok, szakszervezetek, iskolák és állami intézmények művészegyütteseinek előadásai, valamint a Román Munkáspárt majd a Kommunista Párt kultúranépszerűsítő tevékenységei zajlottak benne. A korabeli sajtó beszámolt az 1953. február 4-i ünnepélyes gyűlésről, amelyen ezernél is többen vettek részt, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Román Népköztársaság közötti egyezmény 5. évfordulója alkalmából. A Kínai Népköztársaság kulturális küldöttségének látogatására ugyanazon a napon került sor, a kínai helyettes tanügyminiszter és nagykövet vezetésével, ennek tiszteletére a hangverseny-teremben előadást rendeztek a vállalatok, intézmények és falvak román, magyar és szász kórusainak, néptáncegyütteseinek részvételével. Továbbá, a nagyterem biztosította a helyi és regionális vetélkedők színhelyét, mint például a szakszervezeti kulturális csoportok regionális versenye 1953. március 22-én, 25 együttes részvételével, vagy a kommunista blokk propaganda célú akciói, amelyek közül megemlítjük a Nemzetközi ifjúsági hét 1953. március 21-i ünnepélyes megnyitóját.

Ugyanitt tartották a regionális konferenciákat és üléseket, nagyszámú résztvevővel, mint például a Magyar Autonóm Tartomány Ifjúsági Munkásszövetségének konferenciája 1953.04.11-12-én. A Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság képviselői többször is felkeresték ezt a termet az említett időszakban, saját országaik kulturális tevékenységének népszerűsítése érdekében, ilyen volt az 1953.10.16-i hangverseny, Viktor Dubrovski vezényletével, illetve részt vettek a néptánc együttesek, kórusok vagy a Filharmónia előadásain, ahogyan azt Majlát Jolán, a Magyar Kulturális Kapcsolatok Intézetének főtitkára által vezetett küldöttség tette 1953.11.30-án. A nagyteremben irodalmi összejöveteleket is rendeztek népes közönséggel, például 1953.10.08-án, neves írók részvételével: Victor Eftimiu, Ion Brad, Violeta Zamfirescu, Kiss Jenő.


A Marosvásárhelyi Filharmónia hangversenyei telt házzal zajlottak, hazai és külföldi meghívottakkal. 1953. október 23-án Mozart 7. szimfóniáját és Wilhelm Berger miniatűrjeit mutatták be a bukaresti Mircea Cristescu karmester vezényletével, a bolgár Boian Lechev hegedűszólista fellépésével.

Az akkori idők egyetemistái is élvezhették a nagyterem vendégszeretetét, megemlítjük az 1973.04.24-29. között rendezett Barátság Tavasza diákfesztivált, amelynek műsorán klasszikus- és könnyűzenei, színházi előadások, néptánc és modern tánc szerepelt. Ugyancsak ebben a többfunkciós teremben koncerteztek a ’80-as évek pop, folk, rock együttesei, énekesei: Holograf, Loredana Groza, Iris, Sanda Ladoşi, Compact stb.

A magas kupolát cseppkőre emlékeztető díszítések, virágmotívumok és aranyfüst ékesíti. A kivitelezés rendkívüli minőségű akusztikát nyújt a teremnek, amit az itt fellépő összes előadóművész nagy megelégedéssel nyugtázott.A hatalmas csillárt a plafonéhoz hasonló, sárgaréz és üveg elemek díszítik, amelyek egységbe foglalják a kupola architektúráját.