SĂLILE PALATULUI
Holul şi scările

Holul este decorat cu opt fresce, realizate de artişti ai şcolii din Gödöllő, care ilustrează motive şi balade populare maghiare şi româneşti, din care cele două de la intrare au fost pictate de Körösfői-Kriesch Aladár. La decorarea acestuia a contribuit şi sculptorul Sidló Ferencz (1883-1953) prin basoreliefurile din bronz reprezentând nuduri feminine şi scena încoronării împăratului Franz Joseph. Tavanul holului este pictat în asocieri de culori specifice Orientului, fiind opera unor pictori necunoscuţi ai şcolii din Gödöllő. Pe lateral sunt fixate oglinzi veneţiene încadrate în marmură lustruită. Spaţiul găzduieşte busturile lui George Enescu, operă a sculptoriţei Lelia Zuaf şi, respectiv, Ludwig van Beethoven, sculptat de Ostap Andrei, cele două sculpturi pe piedestal făcând trecerea spre sala de concerte.Cele două scări încadrează Sala de concerte, cu trepte şi balustrade din marmură de Carrara. La fiecare etaj, urcându-le, poţi admira vitralii reprezentând personalităţi ale istoriei şi culturii din secolul al XIX-lea: Erkel Ferencz (1810-1893), Franz Liszt (1811-1886), Mihály Munkácsy (1844-1900), Jókai Mór (1825-1904), Petőfi Sándor (1822-1849) şi Kossuth Lajos (1809-1894).